MARKA TESCİLİ
Neden Marka Tescili

Bir kurumun ürün veya hizmeti diğer kurumların ürün ve hizmetlerden ayıran sembol ve yazılara marka denir. Kişilerin isimleri, sloganlar, sayılar, şekiller ve her türlü işaret (sembol) marka tesciline tabi tutulabilir. Marka tescilinin en önemli özelliği ayırt edici olmasıdır. Diğer ürün ve hizmetlerden ayırt edilmesi gerekmektedir.Marka Tescili Nerede Yapılır?

Marka tescili , Sistem Patent şirketimiz aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılır. Yetkili Kurumu tarafına kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir. Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.
Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.


Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka Başvurusu Nasıl yapılır?

Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.
Hemen Sizin Projenize Başlayalım

Hedeflerinize ulaşmanıza ve işinizi büyütmenize sadece bir adım kaldı


TEKLİF AL

Tıkla Anında Konuş